Kasutustingimused.

Käesolev dokument koos privaatsuspoliitika ja muude sailingdream.ee veebilehel postitatud reeglite või juhistega („Tingimused“) on teie („Teie“) ja Okey Holding OÜ vaheline leping, mis määratleb teie veebisaidi kasutamise tingimused ja tingimused. sailingdream.ee veebilehel. Käesolevates tingimustes tähendab “Okey Holding OÜ”, “Meie”, “Meie” või “Meie” Okey Holding OÜ-d, reg.nr. 12672437, asukohaga: Eesti, Harjumaa, Tallinn, Laki 15).

Pakume koolitusi väikelaevakaptenitele (“Teenused”).

Enne veebisaidi ja/või teenuste kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik järgmised nõuded ja tingimused. Veebisaiti külastades või sellele sisenedes ning meie teenuseid kasutades nõustute kõigi käesolevate tingimuste (sealhulgas privaatsuspoliitika) sätetega. Kui te mingil ajal ei nõustu või ei saa nende tingimustega (sealhulgas privaatsuspoliitikaga) nõustuda, peate lõpetama meie veebisaidi ja teenuste külastamise või kasutamise.

Need tingimused reguleerivad ainult teie juurdepääsu veebisaidile ja selle kasutamist. Kui te ei nõustu meie tingimustega, ärge ostke teenuseid.

1. Veebilehe kasutustingimused

Veebisaidile juurdepääsuks vajate toetatud veebibrauserit. Teate ja nõustute, et Okey Holding OÜ ei pruugi enam seda veebilehitsejat toetada ning et veebisaidi ja/või teenuste jätkuv kasutamine nõuab toetatud veebibrauseri allalaadimist. Lisaks tunnistate ja tunnistate, et veebisaidi toimimine sõltub teie arvuti või mobiilseadmete toimimisest ja teie Interneti-ühendusest.

Vastutate oma kontoteabe, sealhulgas parooli konfidentsiaalsuse säilitamise eest (see kehtib veebisaidi iga konto kohta). Vastutate oma registreeritud kontode kõigi kasutuste eest, olenemata sellest, kas olete tegelikult või teie poolt sõnaselgelt volitatud. Vastutate oma kontoteabe, sealhulgas kontonumbrite, kasutajanimede ja paroolide kaitse, turvalisuse ja levitamise ülevaatamise ja säilitamise eest. Kogu paroolihaldusega seotud vastutus lasub teil ning mitte mingil juhul, sealhulgas hooletuse või reeglite rikkumise korral, ei vastuta Okey Holding OÜ teie konto kasutamisest põhjustatud kahjude eest.

Nõustute mitte lubama ühelgi kolmandal osapoolel oma kontot kasutada või sellele juurde pääseda.

2. Keelatud tegevused

Sisu, teave ja veebisait, samuti haridussisu ja teabe pakkumiseks kasutatav infrastruktuur on meie omand. Nõustute, et teil on keelatud veebisaidi ja/või teenuste kaudu saadud teavet, kaupu või teenuseid muuta, kopeerida, levitada, edastada, postitada, kasutada, reprodutseerida, avaldada, litsentsida, üle kanda, müüa või edasi müüa või luua nendest tuletatud teoseid. . Samuti on keelatud:

Kasutage veebisaiti või selle sisu ärilistel eesmärkidel.

Juurdepääs veebisaidil olevale tarkvarale, sisule või teabele, seda jälgida või kopeerida, kasutades mis tahes robotit, ämblikku, veebikraapimistööriista või muid automatiseeritud vahendeid või mis tahes käsitsi protsessi ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata.

Rikkuda piiranguid roboti blokeerimise päistele veebisaidil või vältida muid meetmeid, mida kasutatakse veebisaidile juurdepääsu takistamiseks või piiramiseks.

Esinege mis tahes isikuna või väitke valelikult seotust mis tahes isiku või ettevõttega.

“Peegeldage”, raamige või muul viisil kasutage veebisaidi mis tahes osa teisel veebisaidil ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Juurdepääs või kasutada Veebilehe või Okey Holding OÜ arvutisüsteemide piiratud alasid või häirida nende tööd.

Proovige uurida, skannida või testida veebisaidi või sellega seotud süsteemi või võrgu haavatavust või rikkuda veebisaidi ja selliste süsteemide või võrkudega seotud turva- või autentimismeetmeid.

Proovige veebisaidi käitamiseks kasutatud tarkvara dešifreerida, dekompileerida, lahti võtta või pöördprojekteerida.

Kahjustada või ähvardada kahjustada teisi kasutajaid mis tahes viisil või segada või püüda häirida mis tahes kasutaja juurdepääsu veebisaidile või hosti või võrgu nõuetekohast toimimist, sealhulgas, kuid mitte ainult, saates viirust, ülekoormamist, üleujutamist, rämpsposti saatmist või pommitades veebisaiti e-kirjadega.

Esitage kolmanda osapoole makseteave.

Kasutage Veebilehte solvaval viisil, mis on vastuolus selle sihtotstarbelise kasutamise, sellega seotud dokumentide või Okey Holding OÜ mõistlike juhistega.

Tooge süstemaatiliselt veebisaidilt andmeid või muud sisu, et luua või kompileerida (otseselt või kaudselt, ühe või mitme allalaadimisega) kogu, kompilatsioon, andmebaas, kataloog jne käsitsi, kasutades roboteid, roomajaid, ämblikke või muid vahendeid.

Veebisaidi kasutamisel või sellele juurdepääsul rikkuda kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.

Okey Holding OÜ jätab endale õiguse uurida ja vastutusele võtta mistahes ülaltoodud rikkumisi, sealhulgas, kuid mitte ainult, võimalikke intellektuaalomandi ja turvaõiguste rikkumisi, seaduse täies ulatuses. Okey Holding OÜ võib kaasata õiguskaitseasutusi ja teha nendega koostööd käesolevaid tingimusi rikkuvate kasutajate vastutusele võtmisel. Teate, et kuigi teil ei ole kohustust jälgida teie juurdepääsu Veebilehele või selle kasutamist, on Okey Holding OÜ-l selleks õigus ja ta võib teha avalikult kättesaadavaks mis tahes sisu, salvestised või elektroonilise side veebisaidi käitamise eesmärgil, et tagada järgite neid tingimusi või vastavalt kehtivale seadusele, korraldusele või kohtu, haldus- või muu valitsusasutuse nõudele.

3. Veebisaidil saadaval olev sisu

Veebilehelt allalaadimiseks saadaval olev teave, sisu ja teenused (“Sisu”) on Okey Holding OÜ omand ja on kaitstud autoriõigustega. Sellise tarkvara kasutamisele kehtivad käesolevad tingimused.

Pange tähele, et kogu Tarkvara, sealhulgas, kuid mitte ainult, kogu Veebilehel olev HTML-kood, on Okey Holding OÜ omand ning on kaitstud autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste lepingute sätetega. Sisu igasugune reprodutseerimine või levitamine on rangelt keelatud ja võib kaasa tuua karmid tsiviil- ja kriminaalkaristused. Selle nõude rikkujad võetakse täies seaduses sätestatud korras vastutusele.

ILMA EELNÕUDET PIIRAMATA ON SISU KOPEERIMINE VÕI TÖÖTAMINE MIS TAHES TEISES SERVERIS VÕI ASUKOHAS EDASISEKS TOOTMISEKS VÕI LEVITAMISEKS RANGELT KEELATUD.

4. Autoriõigused ja teated

Kogu Veebilehe sisu on Okey Holding OÜ omand. Veebilehel esitatav teave, sisu, graafika, tekst, videofailid, pildid, nupud ja logod (“Materjalid”) on Okey Holding OÜ omand ning kopeerimine ja kolmandatele isikutele edastamine ilma kirjaliku loata on rangelt keelatud. Teil on keelatud veebisaidi kaudu saadud teavet, materjale, sisu, kaupu või teenuseid muuta, kopeerida, levitada, edastada, postitada, kasutada, reprodutseerida, avaldada, litsentsida, üle kanda, müüa või sellest tuletatud teoseid luua.

Isikute suhtes, kes rikuvad mõnda neist tingimustest, võidakse algatada kohtumenetlus. Kui saate teada, et sisu rikutakse, edastatakse kolmandatele isikutele või kopeeritakse, teavitage meid aadressil: info@sailingdream.ee.

5. Tingimuste tühistamine

Okey Holding OÜ-l on õigus igal ajal ja mistahes alusel, põhjusega või ilma, oma äranägemise järgi viivitamatult:

5.1. Peatada või lõpetada (täielikult või osaliselt) teie luba kasutada veebisaiti;

5.2. Peatada või lõpetada, osaliselt või täielikult kustutada ja hävitada (vastavalt vajadusele) teie registreeritud Okey Holding OÜ konto või kõik materjalid, mille teie või teised olete Veebilehel avaldanud või esitanud;

5.3. Piirata juurdepääsu veebisaidile postitatud või esitatud materjalidele;

5.4. Keelake teid veebisaidi mis tahes edaspidisest kasutamisest – ilma eelneva etteteatamiseta või teie või teiste isikute ees vastutuse võtmata.

Käesolevaga nõustute nende tingimustega.

Okey Holding OÜ jätab endale õiguse peale väikelaeva kapteniks saamise koolituse läbimist Sinu konto keelata ja kustutada.

Okey Holding OÜ jätab endale õiguse igal ajal ajutiselt või lõplikult keelata juurdepääs Veebilehele. Siiski kohustub Okey Holding OÜ tegema äriliselt mõistlikke pingutusi, et Teid sellest teavitada.

6. Tagastamine

Kliendil on õigus nõuda raha tagastamist järgmistel juhtudel:

6.1. Kui klient on tasunud auditoorse koolituse (silmast-näkku koolituse) eest kogu summa, kuid mingil põhjusel ei saa seda koolitust praegu läbida, on tal õigus nõuda summa tagasi või lükata koolitus mõnele muule kuupäevale. . Okey Holding OÜ tagastab koolituse eest tasutud raha 3 päeva jooksul. tööpäevad.

6.2. Kui klient on tasunud kaugõppekursuse eest kogu summa, siis on tal õigus koolitusest keelduda ja raha tagasi nõuda kuni registreerumist kinnitava meili saamiseni. Pärast registreerumist kinnitava meili saamist ei saa klient koolituse eest tasutud raha tagasi nõuda. Kui klient teavitab oma soovist kaugõppest keelduda enne registreerimise kinnituse saamist meili teel, siis Okey Holding OÜ tagastab kliendi poolt tasutud summa tema arvelduskontole 3 päeva jooksul. tööpäevad.

6.3. Kui klient on ostnud kinkekaardi, siis on kliendil õigus 14 päeva jooksul peale kinkekaardi ostmist nõuda kinkekaardi väärtusega summat. Summa kantakse ostja pangakontole 3 päeva jooksul. tööpäevadel alates kinkekaardi müüjale tagastamise päevast.

7. Vastutusest loobumine

VEEBISAIDIL ESITATUD SISU VÕIB SISALDADA EBATÄPSUSI VÕI VEASID. SISU PAKUTAKSE “NAGU ON”, ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA. Okey Holding OÜ JÄTTAB ÕIGUSE KÕRVALDAMISEKS VEEBILEEhel (INFO KOOLITUSMATERJALIDES, TESTIDES). VEEBILEHEL ESITATUD TEAVE ON MÕELDUD AINULT HARIDUSMATERJALINA. Okey Holding OÜ VÕIB IGAL AJAL SEDA VEEBILEHT PARANDADA JA/VÕI MUUDATUSED TEHA.

Okey Holding OÜ LAHTI VASTUTUSEST MISGI ARVUTIVIIRUSE PÕHJUSTUNUD NAKKUMISE, VEGA, HAKKIMISE, LOATA JUURDEPÄÄSU, SEKKUMISE, KASUTUSE EESMÄRGI MUUTMISE, PETTUSE, ANDMEVARGUSE, TEHNILISTE RIKE,, AY VÕI Okey Holding OÜ KONTROLLI VÄLJAOLEV SÜNDMUS, MIS MÕJUTAB NEGALISELT KÄESOLEVA VEEBILEHE MIS TAHES ELEMENDI TURVALISUST, USALDUSVÄÄRSUST VÕI KORRALIKKU TOIMIMIST VÕI SELLE HALDAMIST.

VASTUTATE AINULT TEISTE SISU KASUTAJATE JA TEISTE ISIKUTEGA SUHTLEMISE JA SUHTLUSTAMISE EEST, KELLEGA SISU KASUTAMISE AJAL ÜHENDUST VÕTATE. TUNNISTATE, ET Okey Holding OÜ-l EI OLE KOHUSTUST KASUTAJA ARUANNE KONTROLLIMA. Okey Holding OÜ EI VÄLJA MINGI KINNITUSED EGA GARANTIID TARKVARA KASUTAJATE KÄITUMISE VÕI KONFLIKTI KOHTA SISU PRAEGUSE VÕI TULEVASTE KASUTAJATE TEGEVUSEGA. TEISTE SISU KASUTAJAGA SUHTES JA SUHTLUSTAMISES NÕUSTUTE VÕTMA MÕISTLIKKU ETTEVAATUSABINÕUDEID.

8. Vastutuse puudumine

Okey Holding OÜ EI VASTUTA ÜHGIGI OTSETE, KAUDSETE, JUHUSLIKUTE, ERILISTE VÕI TAGAJÄRGSETE KAHJUDE EEST, SH KASUMI, ANDMETE VÕI MAINE KAOTAMISE, TEENUSTE KATKEMISE VÕI TEIE TEIE TASUTASUMISTE VÕI TEIE KAHJUDE EEST ŽÜRII PÕHJUSTAS VÕI MIS TAHES SELLE VEEBISAIDI KUJUTAMISE VÕI KASUTAMISE VÕI TEIE JUURDEPÄÄSU VÕI SUUTMISE VÕI SUUTMISE SELLEL SEDA TEHA VÕI SELLEL VIIVITUSEGA SEOTUD VÕI (SH SEOSES VEEBISAIDIL OLEVA TEABE VÕI ARVAMUSTE KASUTAMISEGA JA KASUTATUD, TAASKASUTATUD, KASUTATUD VÕIMALIKULT SAIID, MIS JUURDE JUURDE SELLE VEEBISAIDI KAUDU VÕI SEOSES MUUD VEEBISAIDI KUJUTAMISE VÕI KASUTAMISE VÕI JUURDEPÄÄSUGA SEOTUD ASPEKTIDEGA).

9. Vastutusest vabastamine ja kahju hüvitamine

Nõustute hüvitama Okey Holding OÜ-le ja tema sidusettevõtetele ning nende omanikele ja töötajatele kõik nõuded, kohustused, kahjud, kahjud ja kulud, sealhulgas, kuid mitte ainult, mõistlikud õigus- ja finantstasud, mis tulenevad sellest veebisaidi või sisu vaatamine või kasutamine või mis tahes viisil, mis on seotud sellise vaatamise või kasutamisega.

10. Teave kaupade ja teenuste kohta

Okey Holding OÜ teeb kõik endast oleneva, et kõik kodulehel olevad kirjeldused oleksid ajakohased. Mitmel Okey Holding OÜ-st mitteolenevatel põhjustel võivad toimuda mõned muudatused, mis võivad mõjutada Veebilehel olevaid kirjeldusi. Okey Holding OÜ ei vastuta selliste muudatuste eest. Veebilehel kuvatud tooteartiklite hinnad ja saadavus võivad igal ajal muutuda ning Okey Holding OÜ jätab endale õiguse ilma ette teatamata parandada vigu ja/või ebatäpsusi seoses märgitud hinna ja toote või teenuse saadavusega.

TOODETE JA/VÕI TEENUSTE ESITAMINE VEEBISAIDIL EI OLE MÜÜGIPAKKUMINE. TOODETE JA/VÕI TEENUSTE HINNAD SAAB KINNITADA AINULT PÄRAST TELLIMUSE ESITAMIST.

11. Muudatuste tegemine

Vaadake see leht kindlasti aeg-ajalt üle, et olla kursis tingimuste uusima versiooniga. Jätame endale õiguse igal ajal oma äranägemisel tingimusi ilma ette teatamata muuta või muul viisil muuta ning veebisaidi vaatamise või kasutamise jätkamine tähendab, et nõustute muudetud tingimustega. Kui tehakse muudatusi, muutub kuupäev tingimuste lõpus real „Viimati uuendatud“. Veebisaidi sirvimist ja kasutamist jätkates nõustute järgima muudetud tingimusi. Kui muudetud tingimused ei ole teile vastuvõetavad, ärge kasutage veebisaiti.

12. Lingid kolmandate osapoolte saitidele

Veebileht sisaldab linke teistele veebilehtedele, mis kuuluvad Okey Holding OÜ-ga mitteseotud kolmandate isikute ettevõtetele. Sellised lingid on esitatud ainult teabe ja mugavuse huvides. Teate ja nõustute, et Okey Holding OÜ ei vastuta selliste saitide või ressursside või nendelt saitidelt või ressurssidelt saadava sisu, toodete või teenuste kättesaadavuse ega täpsuse eest.

Me ei kontrolli kolmandate osapoolte saite. Teised saidid võivad asetada teie arvutisse oma küpsiseid või muid faile, koguda teavet või küsida teilt isiklikku teavet. Teate, et selliste saitide või ressursside ning nendelt saitidelt või ressurssidelt saadava sisu, kaupade või teenuste kasutamine on täielikult teie vastutusel ja võtate kõik sellega seotud riskid. Teised saidid järgivad teie poolt neile edastatud isikuandmete kasutamise või avaldamise kohta erinevaid reegleid. Soovitame teil lugeda teiste külastatavate veebisaitide privaatsuspoliitikat või avaldusi.

13. Üleandmisõigus puudub

Saiti kasutades nõustute, et kõik õiguskaitsevahendid või vastutus, mida võite nõuda kolmandate isikute tegude või tegevusetuse eest, piirduvad nõudega konkreetse kolmanda isiku vastu, kes teile kahju tekitas, ilma et peaksite Okey Holding OÜ-d vastutama või pöörduma tema poole abi saamiseks. selliste tegude või tegevusetuse kohta.

14. Hinnangud, kommentaarid ja muud materjalid

Hindame teie tagasisidet. Pange tähele, et saates teavet sellele saidile e-posti teel, postitades teavet sellel saidil või muul viisil edastades teavet, sealhulgas teavet õppekursuse, konkreetse kursuse hinna või kestuse, hinnete, küsimuste, kommentaaride, ettepanekute kohta, mis tahes materjalides (koos „Materjalid”) sisalduva tagasiside, ideede jms kohta annate Okey Holding OÜ-le mitteeksklusiivse, kasutustasuta, alalise, ülekantava, tühistamatu ja täielikult all-litsentsitava õiguse kasutada, reprodutseerida, muuta, kohandada, selliste materjalide tõlkimine, levitamine, avaldamine, nendest tuletatud teoste loomine, avalik kuvamine ja kuvamine kogu maailmas mis tahes praegu tuntud või edaspidi arendatud meedias, koos materjalide esitamisel kasutatud nimega või ilma. Samuti loobute kõigist moraalsetest õigustest, mis teil võib olla esitlustes kohaldatava seadusega lubatud ulatuses.

Teate ja nõustute, et teie esitatud sisu ei ole teie konfidentsiaalne ega omandiõigusega kaitstud teave. Me ei vastuta teie poolt postitatud või esitatud sisu eest. Me ei ole kohustatud teie kommentaare postitama; jätame endale õiguse oma äranägemisel mis tahes sisu eemaldada või muuta. Kui te nende tingimustega ei nõustu, ärge esitage meile materjale.

Vastutate ainuisikuliselt oma esituste sisu eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, arvustuste ja hinnangute eest).

Te ei tohi veebisaidile postitada ega veebisaidilt saata:

14.1. Igasugune ebaseaduslik, ähvardav, laimav, laimav, nilbe, pornograafiline või muu materjal, mis rikub avalikustamisõigust ja/või privaatsust või seadust;

14.2. Kõik kommertsmaterjalid (sealhulgas, kuid mitte ainult, raha kogumise teated, kaupade või teenuste reklaam või turundus);

14.3. Iga materjal, mille kasutamine rikub või omastab mis tahes kolmanda osapoole autoriõigust, kaubamärki, patenti või muid omandiõigusi. Vastutate ainuisikuliselt kõigi kahjude eest, mis tulenevad ülaltoodud piirangute rikkumisest või muude kahjude eest, mis tulenevad veebisaidile sisu postitamisest. Teate, et Okey Holding OÜ võib kasutada oma õigusi (näiteks kasutada, avaldada, kustutada) seoses Teie Materjalidega ilma Teid teavitamata.

15. Arvustused

Teie tagasiside, kommentaarid ja ettepanekud veebisaidi täiustamiseks (“Tagasiside”) on teretulnud ja julgustatud. Tagasisidet saab saata info@sailingdream.ee. Teate ja nõustute, et kogu Tagasiside muutub Okey Holding OÜ ainuomandiks ning loovutate käesolevaga tingimusteta ja pöördumatult Okey Holding OÜ-le kõik oma õigused ja huvid kogu tagasiside suhtes, sealhulgas, kuid mitte ainult, patendid, autoriõigused, ärisaladused, kaubamärgid ja muud omandiõigused (sealhulgas intellektuaalomand) üle maailma. Samuti loobute kõigist moraalsetest õigustest, mis teil oma tagasisides sisalduvad kohaldatava seadusega lubatud ulatuses. Nõustute Okey Holding OÜ nõudmisel ja kulul vormistama dokumente ja tegema selliseid edasisi toiminguid, mida Okey Holding OÜ võib põhjendatult nõuda, et aidata tal oma intellektuaalomandi õiguste kehtestamisel, säilitamisel, säilitamisel ja kaitsmisel ning muudel Tagasiside suhtes õiguskaitsevahenditel.

16. Üldsätted

Need Tingimused moodustavad tervikliku ja eksklusiivse lepingu Okey Holding OÜ ja teie vahel seoses Veebilehega ning asendavad kõik varasemad lepingud Okey Holding OÜ ja teie vahel seoses Veebilehega.

Veebisaiti külastades või meile e-kirju saates suhtlete meiega elektrooniliselt ja nõustute käesolevaga meilt elektroonilisi teateid vastu võtma. Võime teiega suhelda e-posti teel või postitades veebisaidile teateid. Nõustute, et kõik lepingud, teated, avalikustamised ja muud meilt elektrooniliselt saadetud teated vastavad mis tahes juriidilisele nõudele, et selline suhtlus peab olema kirjalik.

Te ei tohi käesolevaid Tingimusi ega mis tahes nendest tulenevaid õigusi või kohustusi ühelegi kolmandale isikule loovutada ega muul viisil üle anda ilma Okey Holding OÜ eelneva kirjaliku nõusolekuta, mis antakse Okey Holding OÜ äranägemisel. Õiguste või kohustuste loovutamine või delegeerimine teie poolt ei vabasta teid nendest tingimustest tulenevatest kohustustest. Eespool öeldut arvestades on need tingimused mõlemale poolele ja nende õigusjärglastele siduvad, nende kasuks ja täitmisele pööratavad. Okey Holding OÜ-l on õigus loovutada käesolevad Tingimused mis tahes kolmandale isikule ilma teie nõusolekuta.

Mitte miski nendes tingimustes ei loo teie ja Okey Holding OÜ vahel partnerlust ega ühisettevõtet.

Kui pädeva jurisdiktsiooni kohus leiab, et mõni käesolevate tingimuste säte on kehtetu, loetakse see säte nendest tingimustest eraldatavaks ja see ei mõjuta tingimuste kehtivust tervikuna.

Nendes tingimustes kasutatud pealkirjad on mõeldud üksnes mugavuse huvides ega mõjuta käesolevate tingimuste tähendust ega ulatust ega oma muid õiguslikke tagajärgi.

Need Tingimused on koostatud vene keeles ja kõik nende muudatused tehakse samuti selles keeles.

17. Kontakt andmed

Kõik käesolevate tingimustega seotud kommentaarid või küsimused palume saata e-posti aadressil info@sailingdream.ee.